Første etape gennemført...

1. november 2015

Så blev første etape af vejprojektet gennemført og vi har nu på en del af vejene en rigtig fin og stærk kørebane.

Det betyder forhåbentlig, at omkostninger til lapninger på disse vejstykker kan spares de næste mange år og ligeledes har det givet kvarteret et tiltrængt "løft", så det ikke opfattes så nedslidt.

Der er stadig nogle enkelte hængepartier ift. entreprenøren, som vi skal afslutte projektet med og såfremt der er nogle grundejere, der har bemærkninger eller klager ift. det udførte arbejde, hører vi gerne fra jer.

I de kommende år sparer vi op til at tage næste etape. Priserne på asfalt svinger lidt, så derfor kan vi måske få til større eller mindre stykker ad gangen. Det præsenterer vi mere om på generalforsamlingen i februar.

Endvidere skal vi igen gøre opmærksom på, at man er opmærksom på farten når man kører i kvarteret. God og jævn asfalt skal helst ikke resultere i højere fart eller i værste fald ulykker! Vi vil i den kommende tid vurdere, om der evt. er behov for nogle fartdæmpende løsninger på de asfalterede veje, men henstiller til jer alle om at tage hensyn til børn og ældre ved at holde farten nede.