Nye skridt for projektet med den grønne plads

9. maj 2017

Det grønne område neden for legepladsen ligger ubrugt hen. Det er ret unikt med et grønt område midt i byen og for at gøre vores kvarter endnu mere attraktivt, kunne det være interessant at udnytte dette område i endnu højere grad en det er tilfældet i dag. Grundejerforeningen har derfor indsamlet en række forslag fra kvarterets beboere og en arbejdsgruppe, arbejder videre med at etablere projektet.

Målet er at skabe en plads, der tilgodeser flest mulige af beboernes ønsker og som er muligt at føre ud i livet. Det medfører en kombination af flere af forslagene, og derved skabes et område med flere funktioner. 

Aarhus Kommune er positive ift. at medvirke til udvikling af pladsen og måske kan vi også finde lidt penge hos dem eller via fonde m.v. Der indgåes aftaler med kommunen ift. drift og vedligehold af diverse legeredskaber m.v. og ligeledes sørger vi for at høre alle naboer i området ift. potentielle støjgener osv.

Hvis du har lyst til at deltage i arbejdsgruppen, er du velkommen til at kontakte Stinne Bille (Nattergalevej 33 / stinnebille@gmail.com)


2017

Der er nu plantet frugttræer og etableret en forhindringsbane, som især er målrettet de lidt større børn.

Arbejdsgruppen er fortsat i gang med at søge midler hos forskellige fonde og har foreløbig modtaget lidt støtte fra Smag På Aarhus til indkøb af 5 forskellige frugttræer, 1 kirsebærtræ og 3 brombærbuske.

Ligeledes er der der sat et par tusinde krokus-blomsterløg rundt langs hækkene på den grønne plads samt på dele af de to beskyttelsesrum.


 


2016

På generalforsamlingen blev der afsat 25.000 kr. i budgettet til projekt den grønne plads. Det kan bl.a. bruges til at "fremvise" som egenkapital, når der skal søges ekstern funding.

 


2016

Arbejdsgruppen har arbejdet videre med lidt mere detaljerede skitser af den grønne plads samt konkretiseret nogle af de funktioner, som man vurderer kan indgå i pladsen. Det indebærer bl.a. en plant fællesområder, som i princippet kan overdækkes med sejldug eller pressing ifm arrangementer. Ligeledes arbejdes der med en forhindringsbane, som tilgodeser lidt større børn.

Endvidere er der indtænkt beplantning med æbletræer og mulighed for at etablere en pizzaovn og et bålsted.

Skitse 1    skitse 3

skitse 2  skitse 4 

 


2015

Der er doneret et par nye bord/bænkesæt til legepladsen og det grønne område. Pladsen bliver dog brugt ifm. gravearbejdet, hvor der fortsat opmagasineres en del materiale ifm. udskiftning af fjernvarmerør m.v.

Der er dog udarbejdet en overordnet skitse til projektet, som der arbejdes videre med i den kommende tid. 

version 1

bænkesæt


2014 

FORSLAG TIL UDVIKLING AF DEN GRØNNE PLADS:
- Etablering af et "beboerhus" oven for de 2 beskyttelsesrum og brug dem til vinkælder, depot og diverse 

- Skateboardbane / skaterpark
 
- Motionslegeplads og fitnesspark for voksne med træningsredskaber som ude i mindeparken 
 
- Lav en lille hønsegård hvor kvarterets børn kan fodre høns med køkkenaffald og hente friske æg
 
- Etabler en frugtplantage på området
  
- Legeplads for store børn med svævebane, rutschebane, vandland og hoppeborg
   
- Få liv i den gamle petanque-bane igen
 
- Børne-zoo med kaniner, marsvin og høns
 
- Lille boldbane og store børns legeredskaber på en del af arealet
 
- Legeplads til større børn
 
- Bålplads med grill og siddepladser - eksempelvis af træstammer
 
- Fælleshus med festsal
 
- Plant frugttræer og lav en rosenhave i midten
 
- Sæt bistader op så kvarterets blomster kan blive bestøvet og der kan laves honning
 
- Tilbagefør "krattet" så der igen kommer lidt skov i området
 
- Legeplads til større børn med huler, svævebane, skov/krat og evt. kombineret med en børne-zoo med dyr
 
- Miniskov til huler
 
- Træpavillion med toiletfaciliteter og udekøkken - udendørs bålplads og grill
 
- Afstresningshave med blomster og vandspejl

- "Overskudshave" - en hyggelig plantehave på det grønne område etableret via overskudsplanter fra grundejerne. Her kan alle sætte stauder og andre planter der er blevet for store eller til overs og lade andre brugere af den grønne plads få glæde af dem.
 
- Fælles kompost/haveaffaldsplads som bliver tømt af kommunen - så slipper man for at hver grundejer skal køre frem og tilbage til genbrugspladsen mange gange.
 
- Nedgravet stor trampolin

Grønt område 1