Trafikløsning i kvarteret

5. august 2016

Der er generelt en stigende trafikmængde i Aarhus og det er også gældende her i pip-kvarteret.

Det betyder en belastning i form af både ekstra parkering inde i kvarteret samt for høj fart på vejene.  

Med hensyn til for høj fart på de private fællesveje, kan vi desværre konstatere, at hovedparten af "fartsynderne" er beboere i kvarteret, som ganske enkelt kører for hurtigt og måske heller ikke overholder vigepligten ved de små vejkryds. Vi vil derfor anmode kraftigt om, at alle sænker farten, når de kører i kvarteret. Der er desværre også en del fartbøller, som drøner op og ned af især Fuglebakkevej. Vi er i dialog med kommunen omkring en løsning, som muligvis kan være med til at dæmpe det problem.

I stedet for at bekoste en masse parkering-forbudt-skilte samt sænk-farten-skilte på alle veje, og derved skabe en (dyr) skilteskov, håber vi på at få en samlet trafikløsning for hele kvarteret. Det tager lidt tid, men der er hos bestyrelsen en positiv opfattelse af de planer, som kommunen pt. arbejder på.

Vi vil løbende informere om de konkrete tiltag, som bliver vedtaget. Såfremt du har input eller spørgsmål til trafik-situationen på vejene i kvarteret, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.