Snerydning til vinter

5. december 2017

Husk snerydningen på eget fortov.

Vinteren er på vej og vi får ryddet sne på vejene, hvis der falder mere end 5 cm. Vi fortsætter med denne ordning da det sparer os for mange penge kun at betale for de få gange om vinteren, hvor snerydning rent faktisk er nødvendig, i stedet for at betale et fast gebyr pr. måned i hele vinterhalvåret.

Husk venligst at rydde eget fortov og sørg for glatførebekæmpelse, så alle kan komme sikkert frem - har man ikke fast fortov, er det en bane på vejen, der skal skrabes ren og glatførebekæmpes på. 

Er der frost og is på fortov og vejbane, er det også den enkelte grundejeres ansvar, at få saltet eller gruset ud for egen grund.

Se mere omkring vintervejret og dine forpligtigelser som grundejer på kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk/vintertrafik