Snerydning og glatførebekæmpelse

8. januar 2021
Når vinteren rammer med sne og is er det os selv som grundejere, der på de private fællesveje har ansvaret for glatførebekæmpelse på både fortove og veje.

Så hvis eksempelvis AffaldVarme ikke kan eller vil hente affald pga. isglatte veje og fortove - så skyldes det ganske enkelt manglende saltning og rydning på de arealer, som renovationsmedarbejderne skal kunne ærdes (sikkert) på.

Grundejerforeningen sørger forsnerydning på vejene, hvis der kommer mere end 5 cm sne, men ellers påhviler ansvaret for al snerydning og glatførebekæmpelse på fortov og vejstrækning langs egen grund hos grundejerne selv. 

Se gerne anvisningerne til snerydning og glatførebekæmpelse i medlemsmappen på hjemmesiden:

KLIK OG SE MEDLEMSMAPPEN

isglat affaldstømning