Kender du reglerne for småhusbyggeri?

8. januar 2020

Du skal altid følge reglerne i bygningsreglementet, hvis du opfører bygninger uden byggetilladelse (småbyggeri under 50 m2). Kan du ikke holde dig inden for reglerne her, skal du søge tilladelse eller dispensation hos Aarhus Kommune. Du må ikke begynde på arbejdet, før du har en tilladelse.

Udover bygningsreglementet kan der være bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter, tinglysninger og deklarationer, der kan have indflydelse på dit byggeri. Hvis du ikke kan overholde alle bestemmelser, skal du også søge tilladelse eller dispensation. Det kan du læse mere om på kommunens hjemmeside.

Find mere om reglerne i Bygningsreglementet

Tjek lokalplaner mv. på ois.dk