Parkering i kvarteret

1. september 2016

Udfordringer med parkering.

I bestyrelsen er vi naturligvis bekendt med den ekstra mængde trafik og de mange biler, som i perioder parkerer på vejene i nærheden af Handelshøjskolen (AU BSS).

Der er desværre kun nogle få ting vi kan gøre for at afhjælpe problemet:

  1. Bede skolen informere de studerende om at følge parkeringsreglerne.
     
  2. Bede kommunens parkeringsvagter tage en ekstra tur i området og udskrive bøder til de biler der evt. holder ulovligt parkeret.
     
  3. Acceptere at der i perioder kan være ekstra biler på vejene.

For som det fremgår af artiklen herunder fra Parcelhusejernes Landsorganisation, er der ikke mange sanktionsmuligheder, med mindre der er tale om decideret ulovlig parkering (eksempelvis ved parkering på kantsten eller fortov, mindre end 10 meter til vejkryds, blokering af indkørsel eller såfremt det ikke er muligt for renovationsbiler eller udrykningskøretøjer at passere på vejen).

Vi har dog udarbejdet en lille "parkeringsinformation", som det er muligt at printe ud og uddele til de biler, der parkerer ulovligt. Vi håber, at det vil være med til at sikre lovlig parkering i kvarteret, men som sagt kan den kun bruges, såfremt parkeringsreglerne ikke er overholdt.   

KLIK HER FOR AT HENTE OG PRINTE PARKERINGSINFORMATION


Parkering på privat fællesvej

Igen og igen støder vi i Parcelhusejernes Landsforening på fortællinger om, at husejere langs private fællesveje modsætter sig, at andre borgere parkerer på "deres" veje.

Vi skal derfor igen indskærpe, at det er en misforståelse, såfremt man som husejer langs privat fællesvej tror, at man har noget som helst at skulle have sagt om, hvem der må og hvem der ikke må parkere på den pågældende vej.

Parkering er alene reguleret af Færdselslovens bestemmelser herom og har intet som helst at gøre med, hvem, der har den vedligeholdelsesmæssige forpligtelse jf. Privatvejsloven.

Husk, at den eneste forskel, der er mellem en privat fællesvej og en offentlig vej, er spørgsmålet om hvem, der skal betale regningen for vejens vedligeholdelse.

Lidt forenklet sagt kan man sige, at "kommunen bestemmer alt - boligejeren betaler".