Opdatering på vejprojektet

9. juli 2018

Der er planlagt udlægning af asfalt-slidlag på Blåmejsevej omkring 1. oktober 2018. Grundejerne er i øjeblikket i gang med at renovere fortov og kantsten.

Grundejerforeningen er desuden i den situation, at Aarhus Varme har besluttet at der skal renoveres fjernvarmeledninger i dele af kvarteret i 2019. Bestyrelsen forsøger løbende at være i tæt dialog med alle forsyningsselskaber, da de til tider ændrer planer for deres renoveringsprojekter. Men det er som sådan en god nyhed for det forestående renoveringsarbejde af vejene, at fjernvarmen nu bliver fornyet, da vi dermed får (endnu) et betydeligt tilskud til asfalt på de berørte veje. 

På nedenstående kort fremgår det på hvilke vejstykker der skal arbejdes i 2019. Bemærk venligst, at der er ændringer ift. den information, der først var givet fra AffaldVarme direkte til grundejere på enkelte veje. Dvs., hvis I tidligere i år har modtaget information angående udskiftning af fjernvarme, kan I se bort fra denne information.

Fjernvarmerørets hovedledning i vejen samt stikledninger ind på jeres grunde bliver udskiftet. Efter 1-2 år bliver der derefter udlagt nyt asfalt slidlag i hele vejens bredde. For alle veje gælder dog at evt. arbejde fra forsyningsselskaber kan ændre planerne.

En forudsætning for renovering af veje er fortsat at grundejerne på de berørte veje sørger for at bringe deres kantsten i orden inden asfaltering. I samme ombæring opfordrer vi til at se på, om fortovet ligeledes skal renoveres. Vi har i de seneste år brugt meget tid på at informere samtlige grundejere omkring vejrenoveringen samt deres ansvar for at sikre at eget fortov og kantsten er i ordentlig stand. Det har oftest været en positiv oplevelse at se grundejerne for de respektive vejstrækninger tage ansvar og gå sammen om at indhente tilbud m.v. og få arbejdet gennemført. Vi håber derfor, at de erfaringer der er opnået hos både bestyrelsen og hos grundejerne, kan medvirke til at få de kommende vej- og fortovsrenoveringer til at køre endnu bedre.

Vi gør dog stadig opmærksom på, at det fortsat er grundejernes eget ansvar at tage teten ift. vurderingen af om kantsten og/eller fortov trænger til renovering. Såfremt der opstår uenighed om renoveringsbehovet, beder vi kommunens vejinspektør om at vurdere sagen, og herefter er en eventuel sag mellem kommunen og grundejeren og uden bestyrelsens ansvar.

Ifm. vejrenoveringsprojektet vil vi sammen med trafikudvalget også arbejde videre mod en mere sikker løsning omkring markeringen af de respektive vejkryds for at dæmpe hastigheden - det kan blive med hajtænder, rumlefelter eller lignende.

vejprojekt2018