Nye skraldespande på vej

13. juni 2017

Til efteråret kommer de nye skraldespande, så vi kan sortere mere affald.

Fra 1. oktober skal aarhusianerne til at sortere mere af deres skrald, og derfor indfører AffaldVarme Aarhus en ny beholder til skraldespandene. Fremover vil der også være en todelt beholder til skraldespandene med ét rum til glas, plast og metal og et andet til til papir og småt pap.

Siden september har Midtbyen sorteret mere, og nu breder den grønne affaldshåndtering sig til resten af byen.

De ca. 52.000 villaejere, der har egen affaldsbeholder, får derfor den ekstra beholder til sortering af det genanvendelige skrald. I ejendomme som boligforeninger, vil ejendomsadministrationerne håndtere de nye affaldsbeholdere.

Den nye affaldssortering betyder, at du får en eller flere nye affaldsbeholdere til affaldssortering. I alt skal der deles flere end 60.000 beholdere ud. Det gælder både de to-hjulede beholdere i indkørslen og de fire-hjulede beholdere i f.eks. boligforeningen.

De første affaldsbeholdere deles ud i august. De sidste forventes at være delt ud sidst i oktober.

De nye affaldsbeholdere må først tages i brug, når du får din sorteringsvejledning den 20. september. Får du din beholder senere, kan du gå i gang, så snart du får beholderen.

 

Fakta:

Hvad går den nye affaldssortering ud på?

Målet med den nye ordning er at indsamle mere glas, plast, metal, papir og småt pap til genanvendelse. Mere præcist 4.500 ton mere om året, når ordningen er fuldt implementeret i hele Aarhus Kommune.

De mange ton kan bruges til at lave nye materialer af, hvilket er meget mindre ressourcekrævende end at producere f.eks. nyt aluminium.

Det giver en gevinst for miljøet, og det sparer på ressourcerne.

Hvordan foregår den nye affaldssortering?

Mange husejere vil få en to-delt affaldsbeholder, hvor det ene rum er til glas, plast og metal og det andet til papir og småt pap. De to-delte beholdere tømmes af en skraldebil, der også er to-delt, så affaldet holdes adskilt.

Andre steder vil der være separate beholdere: Én til glas, plast og metal og én til papir og småt pap. Ved større fællesbebyggelser har mange bestilt kuber eller ønsker på sigt at etablere nedgravede affaldsbeholdere som i midtbyen.

Det skal være nemt og bekvemt at sortere sit affald i hverdagen. Derfor afleveres glas, plast og metal i samme affaldsbeholder. På den måde er der brug for færre skraldespande - både i køkkenet og udenfor. De tre affaldstyper sorteres fra hinanden på et fuldautomatisk sorteringsanlæg, inden materialerne bliver sendt videre til genanvendelse i nye produkter.

Hvor kan jeg finde mere information?

Du kan finde mere information om den nye affaldssortering på www.sortermer.nu.

Følg med på Facebook/SorterMer for at blive opdateret på den nye affaldssortering.

Hvad kan affaldet blive til?

  • 2 konservesdåser kan blive til 1 ny ringeklokke
  • 100 øl- og sodavandsdåser kan blive til 88 nye dåser
  • At lave 1 kg ny aluminium skaber 85 kg affald. At genanvende 1 kg aluminium skaber kun 3,5 kg affald
  • 50 vandflasker kan blive til 1 skoletaske
  • 1 kg aviser kan blive til 30 æggebakker

 

5 tommelfingerregler for god affaldssortering

1. Fri for rester

Emballagerne skal være tomme. Rester mv. forringer materialets værdi, og det kan betyde, at de ikke kan genanvendes.

 

2. Let rengjort

Skyl emballagerne let i koldt vand eller genbrugsvand f.eks. kartoffelvandet eller en rest opvaskevand.

 

3. Uden låg

Skru altid lågene af emballagerne. Låg og emballage er ofte af forskelligt materiale og skal behandles hver for sig.

 

4. Rent & tørt

Vådt eller snavset papir og pap går nemt i forrådnelse. Det sænker kvaliteten og muligheden for genanvendelse.

 

5. Ingen plastikposer

Glas, plast, metal, papir og småt pap skal lægges løst i beholderen. Genbrug din pose eller læg den i restaffald, hvis den er beskidt.