Næste fase for den grønne plads på vej

3. marts 2020

Det store grønne område har allede får en forhindringsbane, frugttræer og blomsterløg, men planen er også at etablere et ormåde, som kan bruges ved vores fælles arrangementer.

Kommunen vil gerne forestå etableringen af en opholdsplads, som kan overdækkes ved specielle lejligheder og bl.a. rumme plads til bålsted og siddepladser.

På generalforsamlingen fik arbejdsgruppen bag projektet forskellige input til pladsens indretning og brug, som vil indgå i den endelige løsning. Såfremt du har yderligere spørgsmål omkring projektet, kan du se mere her og du er også velkommen til at henvende dig til primus motor på projektet Stinne Bille på stinnebille@gmail.com.