Markedsdag på Møllevangsskolen

12. april 2016

Invitation til den årlige markedsdag på Møllevangsskolen.

Kære foreninger, boligafdelinger og andre interessenter i Møllevangskolens distrikt

Vi vil gerne indbyde jer til vores markedsdag torsdag d. 12. maj.

Møllevangskolen, Dagtilbuddene og klubberne i distriktet har i fællesskab lavet en markedsdag som retter sig til alle i området.

Dagen er delt op i 2 afdelinger:

Fra kl. 10.00-15.00 vil der være aktiviteter beregnet på børn i alderen fra 1. år og til udskoling. Det er de forskellige institutioner, herunder skolen der står for den del af dagen. I er meget velkomne og skulle I have en aktivitet at byde ind med, er I mere end velkomne. 

Fra kl. 15.00-17.30 er børn, forældre, foreninger og andre interessenter fra området indbudt til markeds dagen.

Der vil være loppemarked, hvor børnene vil sælge deres gamle legesager og mors gamle skørter

Børne dyreskue med udstilling af hunde, kaniner, høns, duer og stuefugle, samt fisk og krybdyr.

Bålaktivitet med suppe og snobrød, male smykke/lykke sten, Cafe, Hoppeborg, musikoptræden

Her er i meget velkomne til at byde ind med en stand, der fortæller om jeres forening og aktiviteter, men vi vil også gerne udfordre jer til at lave en aktivitet der passer til dem der kommer.

Vi vil gerne have en tilmelding fra jer om hvor mange I komme. Hvad I kommer med og om hvilken aktivitet I vil lave, samt hvor meget plads I skal bruge.

Det vil vi meget gerne vide senest d. 21.april af hensyn til selv programmet.

Vi glæder os til at se jer og vi håber at vi sammen med jer vil få lavet en fantastisk markedsdag til glæde for hele området. 

Udkast til program for dagen: 

Kl. 10.00-11.30  Aktiviteter

Kl. 11.30-12.00 Spisning

Kl. 12.00-14.00 Aktiviteter

Kl. 14.00-14.30 Eftermiddagsmad

Kl. 14.30-17.00 Aktiviteter (bål, male sten, hoppeborg, etc.)

Kl. 15.00-16.30 Børnedyreskue

Kl. 15.00-17.00 Loppemarked

Kl. 15.00-17.00 Cafe med salg af kaffe/te/boller/frugt/saft/kage

Kl. 16.00-16.30 Skolens nye blæseorkester blæser os et stykke.

Kl. 16.45-16.55 Uddeling af Diplomer til børnedyreskuet

Kl.17.00 Oprydning og tak for i dag.

De forskellige interessente der tilmelder sig om møder op vil blive nævn i programmet udfor det de er kommet med.

Med de bedste hilsner

Lars Hansen
/Møllevangsskolen

Møllevangs Allé 20 - 8210 Århus
Tlf. 87 13 60 60 -  www.moellevang-skole.dk

Direkte tlf.: 87 13 60 67
Internt lokalt nr: 3 60 67
Mobil: 29204525

Direkte mail:  larha@aarhus.dk