Støt etableringen af en kunstgræsbane på Fuglebakken

21. juni 2020

Baggrund

I Aarhus Vest falder mange unge fra foreningslivet og ender i stedet med at hænge på gaderne i et socialt belastet område. Fuglebakken KFUM har de seneste mange år spillet en stor rolle i fastholdelsen af områdets unge, og det vil de gerne blive ved med mange år frem i tiden.

For at det lykkes, kræver det dog bedre faciliteter, så der kan tilbyde kvalificeret træning hele året. Etableringen af en kunstgræsbane vil ikke kun komme klubbens medlemmer til gode, men også omkringliggende institutioner og foreninger.

Derfor anser klubben etableringen af en kunstgræsbane som altafgørende for arbejdet i fremtiden og håber derfor, at du vil vise din støtte ved at købe et støttebevis.

Hver en krone tæller, og det kan være din hjælp der kan være afgørende for, om vi kan få en kunstgræsbane på Højlyngen til glæde for alle klubbens medlemmer.

For støtte kan der købes et stykke af banen - 2x2m for kun kr. 500,-. Grundejerforeningen har købt et støttebevis og opfordrer alle interessede i at hjælpe klubben på vej på samme måde.

Pengene kan overføres til Mobilpay nummer: 74568. Skriv tydeligt navn på indbetalingen. Alle, der støtter, vil med navn komme til at stå ved Højlyngen Parks fremtidige kunstgræsbane. Se mere her: Hvordan får fuglebakken en kunstgræsbane?

Projektets fysiske rammer

Fuglebakken KFUM har fået bevilliget økonomisk støtte fra kommunen, hvorfor banen er udset til at skulle anlægges på klubbens anlæg. Anlægget ligger strategisk mellem udsatte områder som Bispehaven, Frydenlund og Trillegården, hvorfor de lokale institutioner også vil få gavn af banen. De omkringliggende skoler vil ligeledes få gavn af banen i dagstimerne. Kunstgræsbanen vil blive etableret på den nuværende grusbane, da vi derved kan udnytte anlæggets græsbaner under anlægsfasen.

Det omfatter projektet

Fuglebakken KFUMs anlæg er omringet af beboelse, hvorfor visse forbehold skal overholdes for at en kunstgræsbane ikke vil være beboerne til gene. En af disse er støjskærme, så lydene fra banen ikke transporteres ud til beboerne. Disse støjskærme vil blive anlagt mod nord og vest, for at sikre, at beboerne på Slotslyngen og Charlottehøj Haveforening ikke bliver berørt af kunstgræsbanen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet ledes af Fuglebakken KFUM, hvor et kunstgræsudvalg bestående af 8 mand er nedsat. Dette udvalg varetager budgettering, fondssøgning og kommunikation til kommunale myndigheder.

Udvalget har ansat LB Consult til at styre projektet. LB Consult har mangeårig erfaring med anlæg af kunstgræsbaner, og konsulerer således udvalget i de forskellige faser af projektet.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er kommunalt støttet gennem en økonomisk bevilling. Derudover er der indsamlet støtteerklæringer fra Det Boligsociale Fællessekretariat, Foreningen Leg og Lær samt Ungerådet i Frydenlund. Endvidere er der dialog med omkringliggende skoler, foreninger og institutioner om støtte til projektet, og et fremtidigt samarbejde ift. brugen af kunstgræsbanen. Kunstgræsbanen skal komme hele området til gavn, og derfor forsøger klubben at samarbejde så bredt i lokalområdet som muligt.