Kloakerne renset - hjælp gerne til i løbet af året

10. juni 2020

Det tog kloakfolkene en dag mere end beregnet, bl.a. fordi de ikke kunne komme til alle kloaker pga. parkerede biler (5 kloaker var ikke mulige at få renset).

Men i det store hele, er opgaven løst tilfredsstillende. Kloakerne er også blevet tjekket for fejl og mangler og der er en del småreparationer, som vi vurderer om vi skal have udbedret. 

Det var rigtig fint med lidt ekstra fokus på at rense kantsten, fortove og vejstrækninger ifm. "Store Fejedag" og vi opfordrer alle til løbende at hjælpe med at holde sand og skidt væk fra kloakerne. Der er fortsat visse vejstrækninger og især vejender, hvor alt skidtet ender og her må I gerne hjælpe os med reducerer mængden af materiale, der ender i kloakerne. 

Vær også opmærksom ved ombygning, renoveringer osv., hvor containere, materialer m.v. står ude på vejen. Her er det vigtigt at få dækket kloaker af, så der ikke ryger materiale ned i kloakerne.