Kloakarbejde færdiggjort

20. maj 2015

Aarhus Vand og Per Aarsleff er nu færdig med at strømpe kloakerne i kvarteret. Eventuelle skader på fortov eller kantsten skal grundejere selv anmelde til Aarsleff.

Allan og Tove fra bestyrelsen vil sammen med Louise Buhl fra Aarsleff tage en gennemgang af de berørte veje, for at sikre at eventuelle skader på veje bliver udbedret.

Kantsten og fortov.
Hvis I mener, at der i forbindelse med strømpning af kloakerne er påført skader på jeres kantsten eller fortov, er det den enkelte grundejer, der selv skal tage kontakt til Aarsleff, med henblik på udbedring af eventuelle skader.

Kontaktperson hos Per Aarsleff er Louise Buhl Holst Thernøe, der kan kontaktes på mail eller tlf. (lhj@aarsleff.com / 87 44 24 37).

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Tove eller Allan fra bestyrelsen kontaktes (Tove Thomassen: info@aarhusseashop.dk / 86 78 61 11 - Allan Timmermann: allantimmermann@yahoo.dk / 22 34 72 80). 

Se mere under Vej & Kloak