Kontingent

Kontingentprocedure for grundejerforeningen Fuglebakken:
For at undgå en tidskrævende proces med at opkræve kontingent, har grundejerforeningen forenklet kontingentproceduren for derved at minimere arbejdsmængden. Det betyder følgende:

1. Kontingentet vedtages på generalforsamlingen i februar måned.

2. Kontingentopkrævning/betalingspåmindelse udsendes via nyhedsbrevet per 1. marts.

3. Betalingsfristen er altid senest den 30. marts - herefter pålægges et administrationsgebyr på 100 kr.
 

Kontingentet for 2021 er på generalforsamlingen vedtaget til følgende satser:
Tinglyste medlemmer på privat vej betaler i alt kr. 1100,

  • kr. 1000,00 til Vej/Kloak/Sne
  • kr. 100,00 - til selve medlemsskabet af grundejerforeningen.

Frivillige medlemmer på offentlig vej betaler kun til foreningen: Kr. 100,00-


Du kan betale kontingentet på en af følgende måder - husk venligst at anføre navn og adresse, så vi kan holde styr på indbetalingerne:

1. INDBETALING VIA NETBANK:
Du kan overføre kontingentet via netbank - brug nedenstående kontooplysninger:

Registreringsnummer: 3627

Kontonummer: 0006688373 

2. INDBETALING VIA MOBILE PAY:
Du kan også vælge at overføre kontingent via grundejerforeningens 5-cifrede MobilePay-nummer: 85980 
 

3. BETALING VED PERSONLIGT FREMMØDE HOS KASSEREREN:
Hvert år er det muligt at komme forbi kassereren på Nattergalevej 15 og afregne kontingent ved kontant betaling. Datoer for dette meldes ud via nyhedsbrevet og facebook-gruppen. 

 

KONTINGENTKATEGORIER

Kontingentinformation for tinglyste medlemmer  (til privat vej):

Alle tinglyste medlemmer til privat vej betaler dels et medlemsskab til foreningen på 100 kr. samt et yderligere beløb til dækning af vej/kloak/sne.

 

Kontingentinformation for frivillige medlemmer (til offentlig vej):

Alle der bor ud til offentlig vej som ønsker et frivilligt medlemsskab for at kunne deltage i grundejerforeningens aktiviteter m.v. kan melde sig ind i foreningen ved at betale kontingentet på 100 kr.

Såfremt betalingen ophører betragter vi medlemsskabet som opsagt.


Kontakt kasserer Tove Thomassen hvis du har spørgsmål angående kontingent - se kontaktoplysninger her.