Kontingent

Kontingentprocedure for grundejerforeningen Fuglebakken:
For at undgå en tidskrævende proces med at opkræve kontingent, har grundejerforeningen forenklet kontingentproceduren for derved at minimere arbejdsmængden. Det betyder følgende:

1. Kontingentet vedtages på generalforsamlingen i februar måned.

2. Kontingentopkrævning/betalingspåmindelse udsendes via nyhedsbrevet per 1. marts.

3. Betalingsfristen er altid senest den 30. marts - herefter pålægges et administrationsgebyr på 100 kr.
 

Kontingentet for 2020 er på generalforsamlingen vedtaget til følgende satser:
Tinglyste medlemmer på privat vej betaler i alt kr. 1100,

  • kr. 1000,00 til Vej/Kloak/Sne
  • kr. 100,00 - til selve medlemsskabet af grundejerforeningen.

Frivillige medlemmer på offentlig vej betaler kun til foreningen: Kr. 100,00-


Du kan betale kontingentet på en af følgende måder - husk venligst at anføre navn og adresse, så vi kan holde styr på indbetalingerne:

1. INDBETALING VIA NETBANK:
Du kan overføre kontingentet via netbank - brug nedenstående kontooplysninger:

Registreringsnummer: 3627

Kontonummer: 0006688373 

2. INDBETALING VIA MOBILE PAY:
Du kan også vælge at overføre kontingent via grundejerforeningens 5-cifrede MobilePay-nummer: 85980 
 

3. BETALING VED PERSONLIGT FREMMØDE HOS KASSEREREN:
Hvert år er det muligt at komme forbi kassereren på Nattergalevej 15 og afregne kontingent ved kontant betaling. Datoer for dette meldes ud via nyhedsbrevet. 

 

KONTINGENTKATEGORIER

Kontingentinformation for tinglyste medlemmer  (til privat vej):

Alle tinglyste medlemmer til privat vej betaler dels et medlemsskab til foreningen på 100 kr. samt et yderligere beløb til dækning af vej/kloak/sne.

 

Kontingentinformation for frivillige medlemmer (til offentlig vej):

Alle der bor ud til offentlig vej som ønsker et frivilligt medlemsskab for at kunne deltage i grundejerforeningens aktiviteter m.v. kan melde sig ind i foreningen ved at betale kontingentet på 100 kr.

Såfremt betalingen ophører betragter vi medlemsskabet som opsagt.


Kontakt kasserer Tove Thomassen hvis du har spørgsmål angående kontingent - se kontaktoplysninger her.