Har vi din email-adresse?

2. september 2010

Den primære kommunikation til grundejerne kører fremover via hjemmesiden og nyhedsbreve. Send derfor din emailadresse samt navn og adresse til Steen Borregaard da vi ikke længere producerer medlemsbladet.

Grundejere uden ønske om at modtage nyhedsmails vil stadig have mulighed for at modtage information i papirformat - kontakt venligst Steen Borregaard via email eller på tlf. 86 15 06 43.