Har du rotter?

23. april 2014

Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotternes muligheder for at leve på din ejendom begrænses mest muligt.

Hvis du ser en rotte, skal du anmelde det til kommunen hurtigst muligt. Kommunen betaler udgifterne til at få fjernet rotterne, så det koster altså hverken dig eller grundejeren noget.

På kommunens hjemmeside kan du finde råd og vejledning til hvordan du skal forholde dig ved rotteproblemer.

Læs mere her