Generalforsamling 2020

generalforsamling

Tirsdag den 25. februar 2020 afholdes grundejerforeningens generalforsamling i festsalen på Møllevangskolen. Der inviteres til trylleshow for børnene, generalforsamling for de voksne samt fællesspisning for alle!

 

Foreløbigt program:
16:45 - 17.00 Dørene åbnes
17:00 - 17.45 Trylleshow for børn og barnlige sjæle i Biblioteket
17:00 - 18.00 Generalforsamling i aualen (1. del)
18:00 - 19.00 Fællesspisning for alle i aulaen (medbring selv service)
19:00 - 19.30 Generalforsamling i aulaen (2. del - hvis nødvendig)
19.30 Tak for i aften

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelsen. 
9. Eventuelt.

Forslag, regnskab, budget og andet materiale til generalforsamlingen:
Der er deadline for indsendelse af punkter og forslag til dagsordenen senest den 1. februar. Vi udsender herefter den endelige dagsorden samt alt materialet ca. 7 dage før generalforsamlingen - find det her.

Tilmelding
Der er nu åbent for tilmelding til henholdsvis trylleshow, generalforsamlingen og/eller i fællesspisningen.

Tilmeldingsfristen er senest den 20. februar via email til Tove Thomassen via email adm.fuglebakkenaarhus@gmail.com  tlf. eller sms (25 34 32 57). HUSK at oplyse jeres adresse og hhv. antal voksne og børn ved tilmeldingen. 


NB: Fællesspisningen koster 20 kr pr. deltager (børn såvel som voksne). Betaling kan ske via MobilePay på 85980.