Invitation til frivillige medlemmer

15. marts 2021

Bliv en del af grundejerforeningen - også selvom du ikke er tinglyst medlem!

Der er i grundejerforeningen både tinglyste medlemmer samt mulighed for, at grundejere ud til offentlig vej, kan bidrage og deltage i foreningens arbejde og aktiviteter ved at betale kontingent.

Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre alle der bor ud til offentlig vej, om at støtte op om og deltage i fællesskabet her på Fuglebakken, ved at melde sig ind i grundejerforeningen. Der er en yderst beskeden kontingentsats for de frivillige medlemmer, men det sender et enormt positivt signal til bestyrelsen samt de øvrige medlemmer, at man bakker op om foreningens arbejde.

Vi ser jo gerne, at alle er med og benytter sig af de medlemstilbud, som foreningen driver - eksempelvis fastelavnsfest, sommerfest, produktion af nyhedsbreve, facebook-gruppen osv. osv.

Så er du endnu ikke medlem, er hermed en direkte opfordring om at kontakte os, for at blive en del af og samtidig bidrage til fællesskabet!