Fjern ukrudt og skidt ved kantsten og fortov

10. marts 2021

Foråret er på vej og det betyder som regel også, at ukrudtet begynder at spire frem ved kantsten og fortov. Det er derfor en idé lige at få luget det værste væk og få fejet vejen/rendestenskanten, så alt skidtet ikke ender i vores kloaker.

Vi henstiller ligeledes til, at I hjælper med at fjerne skidt og ukrudt rundt om kloaker, så de er rene og klar til at modtage vand, når der kommer regnskyl. Hvis I ser tilstoppede kloaker, bedes I henvende jer til grundejerforeningen.