Fartdæmpning på Fuglesangs Allé

17. december 2018

Efter et langt tilløb, bliver der etableret hastighedsdæmpning på den nordlige del af Fuglesangs Allé i løbet af 2019. 

Status er, at der nu er udarbejdet et projekt for hastighedsdæmpning på hele Fuglesangs Allés nordlige del, fra den eksisterende hævede flade ved Dybedalen til Fuglebakkevej. Der dæmpes til anbefalet hastighed 30 km/t, så det svarer til den tilladte hastighed på Møllevangs Allé og de øvrige hastighedsdæmpede zoner på Fuglesangs Allé.

Projektet består overordnet set af tre dele:
- hastighedsdæmpning på Fuglesangs Allé med bump og en hævet flade i krydset med Falkevej

- fornyelse af portoverkørslen til Fuglebakkevej, hvor der desværre er sket flere uheld, så denne bliver højere og tydeligere

- fjernelse af trappen og etablering af en asfaltrampe på stien til Møllevangs Allé, så denne bliver tilgængelig for alle.

Projektet er færdigprojekteret, og har fået politiets godkendelse af de påtænkte ændringer. I øjeblikket afventer kommunen tilbud fra entreprenører, der kan udføre opgaven.

Der er afsat midler til udførelsen i 2019, og arbejdet forventes påbegyndt i det tidlige forår, da der ikke kan laves asfaltarbejder i det kolde vejr. Afhængigt af de afgivne tilbud, kan det vise sig nødvendigt at ændre lidt i projektet pga. de økonomiske rammer, men kommunen håber, at det vil vise sig muligt at udføre det samlede projekt.

fartdæmpning - skitse