Fartdæmpning på Fuglesangs Allé

11. april 2019

11.04.2019:

Vi har samlet og anonymiseret de mange gode kommentarer fra Facebook-debatten omkring de nye fartbump på Fuglesangs Allé og sendt dem som feedback til den ansvarlige projektleder fra Aarhus Kommune. 

Hun har sendt følgende svar:

Mange tak for den fremsendte feedback - det er meget nyttig læsning for os.

Jeg konkluderer, ligesom du, at der overvejende er stor tilfredshed med løsningen. Portoverkørslen ved Fuglebakkevej har jeg også fået et par andre henvendelser på, så jeg har aftalt med entreprenøren, at vi tager ud og kigger på den efter påske. Forhåbentlig kan vi løse det ved at lave rampen lidt bredere, så vi ikke skal til at pille belægningen op igen.

Jeg kan også lige fortælle, at vi ved afleveringsforretningen ikke var helt tilfredse med den hævede flade ved Falkevej. Den er blevet for høj, hvilket ikke gør så meget rent trafikalt, men det har givet nogle asfaltopspring ved kantstenene, som man kan snuble over og som kan betyde at der samler sig store vandpytter i våde perioder.

Vi har derfor bedt asfaltentreprenøren om at lave den om. Vi vil tilstræbe at lave den sådan, at den føles lige så "slem" som den nuværende, men med pænere afslutninger ved kanterne. Det kan dog være, at den kommer til at føles lidt blødere end før. Jeg tror alligevel, at bumpene nok skal sørge for at holde den generelle hastighed nede.

Til de, som synes at bumpene "bumper" meget, kan jeg kun sige: Ja, det gør de. Vi har i projektet valgt at bruge cirkelbump, der som navnet siger er cirkelformede, og ikke modificerede cirkelbump, som man bruger mange andre steder. De modificerede bump har en lille modsatrettet runding ved starten og slutningen af bumpet, og de føles derfor ikke nær så skrappe at køre over. Her ville vi gerne have den maksimalt mulige effekt indenfor de godkendte løsninger til 30 km/t, og det er det, man kan mærke på Fuglesangs Allé.

Tak igen for de indsendte kommentarer. Jeg håber, at der fortsat vil være tilfredshed i kvarteret, og at I mærker en positiv forskel.

Med venlig hilsen

Lise Guldager Hoppe
Ingeniør
M: 41 85 97 83
E: hlig@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ

 

23.02.2019:
TIL BEBOERE OG FÆLLESRÅD

Så er der nyt om arbejdet med at hastighedsdæmpe Fuglesangs Allé:

Projektet er nu klar til udførelse, og vi håber at kunne begynde gravearbejdet indenfor de næste par dage. I løbet af de kommende uger udføres hele projektet med de hastighedsdæmpende tiltag på Fuglesangs Allés nordlige del i form af 5 nye bump og en hævet flade ved Falkevej. Det bevirker, at den eksisterende zone med anbefalet hastighed på 30 km/t ved Dybedalen udvides til at gælde på hele strækningen frem til Fuglebakkevej. Samtidig opgraderer vi portoverkørslen ved Fuglebakkevej for at tydeliggøre vigepligten og modvirke uheld, ligesom vi laver en ny rampe i stedet for den nuværende trappe på en af stierne til Møllevangs alle. Projektet vil give hele vejstrækningen et trafikalt løft, og vi håber, at I indenfor kort tid vil opleve de positive effekter af ændringen.

Man bygger dog ikke en hel vejstrækning om uden at det roder lidt. I vil derfor i de kommende uger kunne opleve delvise afspærringer af vejen for at give plads til asfalt- og brolægningsarbejdet. Vi sørger selvfølgelig for, at I altid kan komme ud og rundt, og prøver at holde generne så små som mulige. Lidt ekstra tålmodighed vil der nok alligevel blive brug for, og den håber vi, at I kan give os og de gode folk, der står med støvlerne i asfalten.

Vi har fokus på at gøre byggeperioden så kort som mulig, og forventer derfor at kunne gøre arbejdet færdig indenfor 2-3 uger. Skulle I have spørgsmål undervejs, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. I må også meget gerne tage direkte fat i folkene, der arbejder på pladsen, som i mange tilfælde vil kunne hjælpe jer med de praktiske ting omkring udførelsen.

Med venlig hilsen

Lise Guldager Hoppe
Ingeniør
M: 41 85 97 83
E: hlig@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune