Fællesrådets generalforsamling

9. marts 2017

Møllevang-Fuglebakken-Frydenlund-Charlottehøj Fællesråd

Indkaldelse til Generalforsamling

Den 4. april 2017 kl. 19:00 i fælleslokalet på Peter Fabersvej 1, kld.

Dagsorden, forretningsorden og forslag til vedtægter kan ses på:

http://fuglebakkenaarhus.dk/faellesraadet

 

På vegne af fællesrådet

Søren Høgsberg