Forårsrengøring i haven og haveaffald

15. maj 2018

Haveaffald og kompost
Har du have? Så har du også erfaret, at naturen er meget produktiv. Hvert år er der grene, blade, græs, kviste fra stauder og meget andet, som skal ryddes væk for at give plads til ny vækst.

Affaldsordningerne i Aarhus Kommune giver dig flere muligheder for at håndtere dit haveaffald:

Få en beholder til haveaffald og få det afhentet
På denne måde havner dit haveaffald på komposteringsanlægget på AffaldsCentret. Du kan læse mere og bestille en affaldsbeholder til haveaffald her:

Kør haveaffaldet til genbrugsstationen
Fra genbrugsstationen bliver dit haveaffald kørt til et komposteringsanlæg på AffaldsCentret. Gå evt. flere naboer sammen og saml nok haveaffald til at fylde en trailer, så der ikke køres unødigt meget til og fra genbrugsstationen. 

Brug haveaffald til kompost i din egen have
Du får selv direkte gavn af gødningsværdien. Du kan købe en kompostbeholder billigt hos AffaldVarme Aarhus. Læs mere om kompostering her og se hvordan du bestiller en kompostbeholder:

Brænd ikke haveaffald
Haveaffald må ikke afbrændes i egen have i byområder - undtaget Sankt Hans Aften. Hvis I har et lille bålsted hjemme i haven til hygge og madlavning, skal I bruge rent tørt brænde eller træ. Vær opmærksom på, at røg herfra ikke generer naboerne. Læs mere her.

Eventuelle klager skal gå til Affald varme, som vil tage sig af henvendelserne.

Vedrørende lovgivning som regulerer afbrænding af affald herunder haveaffald er dette Bekendtgørelse nr. 1415 af 12/12/2011 § 47 stk 1-4.

Heri angives det, at afbrænding af haveaffald ikke må forekomme i byzoner og sommerhusområder. Bemærk også at afstandskrav til bygniger etc. skal overholdes. Se mere i bekendtgørelsen på Retsinfo.dk:

Med venlig hilsen

Christian Nørskov Poulsen
Aarhus Brandvæsen
Tilsyn og Myndighed
Tlf :8676 7676
Tlf direkte: 8676 7700
Email: chnp@aarhus.dk