Etablering af opkørsel kræver tilladelse

19. august 2020

Der er til tider et ønske fra grundejere i kvarteret om at få etableret en ny opkørsler eller lave mindre overgange fra vej til fortov, så det eksempelvis er nemmere at komme ind til egen indkørsel m.v. på cykel eller med barnevognen. 

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller nedlægge en opkørsel, kræver det en tilladelse fra kommunen. Du skal selv stå for udarbejdelsen af ansøgningen til kommunen og ligeledes selv håndtere kontakten til en entreprenør.

Grundejeren afholder endvidere også selv alle omkostninger ifm. projektet.

Se vejledningen og ansøgningsskemaet her