Ny bestyrelse på plads

13. marts 2013

Klik her for at læse referatet fra årets generalforsamling

Grundejerforeningens bestyrelse er også konstitueret efter generalforsamlingen og er klar til det kommende års arbejde.

Bestyrelsesposterne er fordelt på følgende vis:

Formand: Thomas Mikkelsen

Næstformand: Trine Grove

Kasserer: Tove Thomassen

Økonomiansvarlig: Allan Timmermann

Vej/sne/kloak: Louis Nilsson

Arrangementer: Marianne Padkær (suppleant)

Revisor: Steen Borregaard (ekstern)

Revisorsuppleant: Lise Hansen

Du kan finde kontaktoplysninger m.v. på de enkelte bestyrelsesmedlemmer her