Begrønning af de blinde veje

26. februar 2019

KAN VI LAVE BEGRØNNING AF DE BLINDE VEJE?

I pipkvarteret har vi 9 blinde veje, hvor vej-enderne ikke ligefrem fremstår specielt pæne. Det kunne evt. ændres med etablering af plantebede, plantekasser eller hegn med hæk og træer, som dels kunne bringe noget mere grønt ud på vejene og dels ville medvirke til støjdæmning og øget trafiksikkerhed ved at eksempelvis børn og boldspil vil blive skærmet ud mod veje med mere trafik.

For et par år siden undersøgte vi muligheden for at etablere opmurede bede af de brosten, som bliver fjernet ifm. vejrenoveringen. Idéen var netop at etablere bede for enden af hver af de 9 blinde veje i kvarteret, som så kunne beplantes med en bøgehæk eller lignende. Etableringsomkostningerne i det tilbud vi indhentede dengang var dog så store, at vi droppede planerne.

Som alternativ kunne man undersøge prisen for etablering af store plantekasser i eksempelvis træ, metal eller lignende, som kunne specialbygges til formålet. Det vil betyde at de evt. kan flyttes igen og ikke kræver indgreb/gravning i vejene. Det stiller dog nogle andre krav ift. hvilke planter der kan overleve samt hvor robuste/langtidsholdbare plantebedene vil være.

Men det kunne være fint at få indhentet et nyt pristllbud ift. etablering af en eller anden form for beplantede bede og undersøge de forskellige udfordringer ved etablering af sådan en løsning (gravetilladelse, opstillingstilladelse på vejen, etableringsomkostninger, vedligehold osv. osv). Man kunne i samme ombæring evt. kontakte kommunen ift. muligheden for at få skiftet jernstativerne eller vi kunne alternativt male dem.

Sammen med Louise Eg Svenningsen fra Svalevej 6, vil vi i bestyrelsen gerne invitere interesserede grundejere med i en uformel arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med projektet og komme med et oplæg på generalforsamlingen i februar, hvor økonomien til et eventuelt projekt ligeledes skal godkendes, så der kan afsættes midler i budgettet til etablering og vedligehold af en udvalgt løsning.


Konklusion/forslag:
Vi vil fra bestyrelsens side meget gerne bidrage og give sparring ift. diverse aflarende spørgsmål og potentielle udfordringer (eks. tilladelser fra kommunen), men vi ser også et behov for at der bliver lavet en plan for samtlige 9 blinde veje, for at tilgodese hele kvarteret ift. den økonomi, der skal medgå til projektet.

Så har du lyst til at finde ud af, hvordan det evt. kan løses, må du gerne kontakte nedenstående.

På vegne af bestyrelsen og en kommende arbejdsgruppe
Thomas Mikkelsen (Formand - fuglebakkenaarhus@gmail.com)  & Louise Eg Sveninngsen (Initiativtager - louise_eg@hotmail.com)

begrønning 1