Ansøgning om parkeringsskilte

15. januar 2017

Hvis der er grundejere, som ønsker at søge om opsætning af parkering-forbudt-skilte, kan der ansøges inden 30 januar. 

Såfremt alle grundejere på en specifik vejstrækning (fra vejkryds til vejkruds) kan blive enige om opsætning af parkering-forbudt-skilte, kan der ansøges herom ved at stille forslag til generalforsamlingen. 

Deadline for ansøgningen er den 30. januar og såfremt der indkommer forslag til opsætning af parkering-forbudt-skilte, behandles ansøgningen på generalforsamlingen. Hvis der er flertal for en ansøgning, betales omkostningerne til skiltning m.v. via midlerne i vejforeningen, men det kræver underskrift fra samtlige grundejere på den specifikke vejstrækning, såfremt det skal blive muligt at gå videre til kommune og politi og søge om opsætning af skilte.

Ved spørgsmål kontakt venligst bestyrelsens vejansvarlig Allan Timmermann på allantimmermann@yahoo.dk eller 22 34 72 80.