Afbrænding af haveaffald

6. august 2014

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra en grundejer angående regler for afbrænding af haveaffald. Da der er kommet nye regler, vil vi henlede opmærksomheden på dette som en generel information.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi bor i byzone. Eventuelle klager skal gå til Affald varme, som vil tage sig af henvendelserne.

Vedrørende forespørgselen om lovgivning som regulerer afbrænding af affald herunder haveaffald er dette Bekendtgørelse nr. 1415 af 12/12/2011 § 47 stk 1-4.

Heri angives det, at afbrænding af haveaffald ikke må forekomme i byzoner og sommerhusområder.

Således er det ikke tilladt at afbrænde dette andet end Skt. Hans aften. Bemærk at afstandskrav til bygniger etc. skal overholdes. Se mere i bekendtgørelsen på Retsinfo.dk:

Med venlig hilsen

Christian Nørskov Poulsen
Aarhus Brandvæsen
Tilsyn og Myndighed
Tlf :8676 7676
Tlf direkte: 8676 7700
Email: chnp@aarhus.dk