Årskalender for Grundejerforeningen Fuglebakken

KVARTAL

DATO

AKTIVITET

1. kvartal 2021

 

11. januar 

Bestyrelsesmøde (forberedelse af generalforsamling)

5. februar 

Bestyrelsesmiddag og cocktails med påhæng (aflyst)

7. februar

Frist for indsendelse af forslag til generalforsamling

19. februar

Nyhedsbrev med materialer til generalforsamlingen udsendes

14. februar

Fastelavnsfest (aflyst)

28. februar 

Generalforsamling (via MS Teams)

1. marts

Udsendelse af kontingentopkrævning

9. marts 

Bestyrelsesmøde (konstituering)

30. marts

Frist for kontingentindbetaling

2. kvartal 2021

 

 

13. april 

Bestyrelsesmøde

11. maj 

Bestyrelsesmøde

15. juni 

Bestyrelsesmøde

3. kvartal 2021

24. august 

Bestyrelsesmøde

3.-4. september

Fredagskomsammen / jubilæumsfest

21. september 

Bestyrelsesmøde

4. kvartal 2021

12. oktober 

Bestyrelsesmøde

5. november 

Bestyrelsesmøde (eksternt)

16. november 

Bestyrelsesmøde

14. december 

Bestyrelsesmøde

1. kvartal 2022

11. januar 

Bestyrelsesmøde (forberedelse af generalforsamling)

28. januar 

Bestyrelsesmiddag og cocktails med påhæng

31. januar

Frist for indsendelse af forslag til generalforsamling

14. februar

Nyhedsbrev med materialer til generalforsamlingen udsendes

22. februar 

Generalforsamling og fællesspisning / eller digitalt

27. februar

Fastelavnsfest

1. marts

Udsendelse af kontingentopkrævning

14. marts

Bestyrelsesmøde (konstituering)

30. marts

Frist for kontingentindbetaling

Bestyrelsesmøder: afholdes kl. 20.00 - 22.00 og hvis ikke andet er annonceret hos Tove Thomassen, Nattergalevej 15. Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 dage før bestyrelsesmøder. Dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden bestyrelsesmødet.

Fastelavnsfesten: festen afholdes på legepladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej og alle er inviteret.

Generalforsamlingen: indkaldes via nyhedsbrev i december måned.

Arrangementer: forslag til øvrige arrangementer fra alle medlemmer er meget velkomne! Se mere under Arrangementer.