Årskalender for Grundejerforeningen Fuglebakken

2018

Datoer

Aktiviteter

1. kvartal

16. januar

Bestyrelsesmøde

5. februar

Frist for indsendelse af forslag til generalforsamling

11. februar

Fastelavnsfest

19. februar Nyhedsbrev med materiale til generalforsamling udsendes

26. februar

Generalforsamling

1. marts

Udsendelse af kontingentopkrævning

19. marts         

Konstituerende bestyrelsesmøde

30. marts

Deadline for kontingentindbetaling

2. kvartal

 

 

10. april

Repræsentantskabsmøde i Fællesrådet

23. april

Bestyrelsesmøde

14. maj

Bestyrelsesmøde

19. juni

Bestyrelsesmøde

3. kvartal

21. august

Bestyrelsesmøde

14. september

Fredagskomsammen på den grønne plads

18. september

Bestyrelsesmøde 

4. kvartal

23. oktober

Bestyrelsesmøde

02. november

Bestyrelsesmøde (eksternt)

4. december

Bestyrelsesmøde

2019

Datoer

Aktiviteter

1. kvartal

15. januar

Bestyrelsesmøde (forberedelse af generalforsamling)

3. februar

Frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen 

16. februar

Materiale til generalforsamlingen udsendes

25. februar

Generalforsamling

01. marts

Udsendelse af kontingentopkrævning

03. marts

Fastelavnsfest 

12. marts

Konstituerende bestyrelsesmøde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøder: afholdes kl. 20.00 - 22.00 og hvis ikke andet er annonceret hos Tove Thomassen, Nattergalevej 15. Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 dage før bestyrelsesmøder. Dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden bestyrelsesmødet.

Fastelavnsfesten: festen afholdes på legepladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej og alle er inviteret.

Generalforsamlingen: indkaldes via nyhedsbrev i december måned.

Arrangementer: forslag til øvrige arrangementer fra alle medlemmer er meget velkomne! Se mere under Arrangementer.