Årskalender for Grundejerforeningen Fuglebakken

2020

Datoer

Aktiviteter

1. kvartal

13. januar

Bestyrelsesmøde

6. februar

Frist for indsendelse af forslag til generalforsamling

19. februar

Nyhedsbrev med materiale til generalforsamling udsendes

23. februar Fastelavnsfest

25. februar

Generalforsamling medfællesspisning

1. marts

Udsendelse af kontingentopkrævning

19. marts         

Konstituerende bestyrelsesmøde

30. marts

Deadline for kontingentindbetaling

2. kvartal

 

 

27. april

Bestyrelsesmøde

30. april

Repræsentantskabsmøde i Fællesrådet (udsat)

27. maj

Bestyrelsesmøde

22. juni

Bestyrelsesmøde

3. kvartal

24. august

Bestyrelsesmøde

11. september

Fredagskomsammen på den grønne plads

21. september

Bestyrelsesmøde 

4. kvartal

19. oktober

Bestyrelsesmøde

30. oktober

Bestyrelsesmøde (eksternt)

30. november

Bestyrelsesmøde

2021

Datoer

Aktiviteter

1. kvartal

11. januar

Bestyrelsesmøde (forberedelse af generalforsamling)

7. februar

Frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen 

14. februar

Fastelavnsfest

19. februar

Materiale til generalforsamlingen udsendes

28. februar

Generalforsamling

01. marts

Udsendelse af kontingentopkrævning 

15. marts

Konstituerende bestyrelsesmøde

30. marts

Deadline for kontingentindbetaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøder: afholdes kl. 20.00 - 22.00 og hvis ikke andet er annonceret hos Tove Thomassen, Nattergalevej 15. Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 dage før bestyrelsesmøder. Dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden bestyrelsesmødet.

Fastelavnsfesten: festen afholdes på legepladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej og alle er inviteret.

Generalforsamlingen: indkaldes via nyhedsbrev i december måned.

Arrangementer: forslag til øvrige arrangementer fra alle medlemmer er meget velkomne! Se mere under Arrangementer.