Medlemsmappen

Medlemsmappen samler en række af de vigtigste informationer omkring kvarteret og kan være til god hjælp for nye beboere i kvarteret.

Før grundejerforeningen fik egen hjemmeside, var en fysisk medlemsmappe en vigtig informationskilde til nye beboere i kvarteret. Medlemsmappen uddeles ikke mere men mange af informationerne er stadig aktuelle og kan derfor findes i de forskellige afsnit herunder.

Velkommen:
Velkomstbrev

1. Forord:
1.1 Forord

2. Basisdokumenter:
2.1 Bestyrelsen
2.2 Vedtægter

3. Område & foreningen:
3.1 Historie
3.2 Vej og sne

4. Kort og luftfoto:
4.1 Nordlige del
4.2 Sydlige del

5. Love og regler:
5.1 Snerydning - vejledning
5.2 Snerydning - bekendtgørelse
5.3 Byplan
5.4 Beskæring af hæk og træer - vejledning
5.5 Hegnslov og vejlov - vej
5.6 Nabohøringer