Fællesrådet - dit talerør til kommunen

byskilt aarhus

Grundejerforeningen Fuglebakken er repræsenteret i Fællesrådet for Møllevangen, Fuglebakken, Frydenlund og Charlottenhøj og indtil der udvikles en selvstændig hjemmeside, kan du herunder finde relevante informationer for fællesrådet.

Fællesrådet hører også gerne fra interesserede beboere eller repræsentanter fra det lokale forenings- eller forretningsliv, som ønsker at involvere sig.

 

> SE INFORMATIONSBROCHURE OM FÆLLESRÅDET

> FØLG FÆLLESRÅDET PÅ FACEBOOK

> SE VEDTÆGTERNE FOR FÆLLESRÅDET 
(opdateret 2018)

> LÆS MERE OM FÆLLESRÅDENE I AARHUS

------------------------------------------------------------------------------------ 

BESTYRELSEN HOS FÆLLEDSRÅDET BESTÅR AF:

Svenning B. Madsen fra Charlottehøj (formand)
60 13 26 57 / formand@faellesraadet.dk


Klaus Krienke fra Charlottehøj
61 69 86 69 / klakrie@gmail.com

Tove Thomassen fra Fuglebakken
25 34 32 57 / adm.fuglebakkenaarhus@gmail.com

Jens Hornsberg fra Møllevangen (suppleant)
30 11 15 96 / hornsberg@stofanet.dk

Dan Villiom Podlaski Christiansen fra Charlottehøj (suppleant)
27 28 97 71 / dan@villiom.dk

------------------------------------------------------------------------------------

SENESTE NYT

27.03.2019
Der indkaldes til repræsentantskabsmøde den 24. april kl 19.00. Se invitation her

10.12.2018
Se kontaktliste for Aarhus Kommune

08.05.2018
Der er afholdt bestyrelsesmøde - se referat her.

18.03.2018
Der er afholdt bestyrelsesmøde - se referatet her.

12.03.2018
Der inviteres til ordinær repræsentantskabsmøde tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 i fælleslokalet på Peter Fabersvej 1, kld. med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5) Valg af formand.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

Se vedtægterne for yderligere information.


13.02.2018
Der er afholdt bestyrelsesmøde - se referatet her.

15.01.2018
Se skolevejsanalyse for Møllevangsskolen

09.01.2018
Der er afholdt bestyrelsesmøde - se referatet her.

14.11.2017
Der er afholdt bestyrelsesmøde - se referatet her.

26.09.2017
Der er afholdt bestyrelsesmøde - se referatet her.

04.04.2017
Der er afholdt generalforsamling i fællesrådet og en ny bestyrelse er udpeget. Se referatet her.

08.03.2017
Der indkaldelse til Generalforsamling den 4. april 2017 kl 19.00 i fælleslokalet på Peter Fabersvej 1, kld. med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.

3) Omdannelse af Fællesrådet til en paraplyorganisation med repræsentantskab for civile foreninger.

4) Vedtagelse af nye vedtægter.

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.