Arbejdsområder

Herunder kan du se ansvarsområderne for bestyrelsesmedlemmerne.

Find kontaktoplysninger på de opgaveansvarlige bestyrelsesmedlemmer her.

Opgaver

Ansvarlig

Medansvarlig

Nye medlemmer
Kontakt til nye medlemmer, udlevering af velkomstbrev m.v. 

Tove Thomassen

Filip Meyer
 

Kommunikation
Naboorienteringer og andre kommunale henvendelser, hjemmesiden, indsamling af e-mail, nyhedsbreve m.v.

Thomas Mikkelsen

Trine Grove

Arrangementer
Organisering og gennemførelse af fredagskomsammen, fastelavnsfest samt andre arrangementer.

Filip Meye

Tove Thomassen

Trine Grove

Veje, kloak og sne
Snerydning, vejrenoveringsprojekt, kloaker m.v. samt kontakt Trafikudvalget og dialog med Aarhus Kommune angående trafik og parkering i kvarteret.

Allan Timmermann

Tove Thomassen

Ulf Tams-kirsmeyer

Økonomi
Regnskab og budgetlægning, kontingent, medlemskartotek, dialog med ejendomsmæglere m.v.  

Tove Thomassen

Allan Timmermann

Bestyrelsesmøder
Indkaldelse, ordstyrer, referat og forplejning.

Thomas Mikkelsen

 

Trine Grove

Tove Thomassen

Fællesrådet og Tryghedsnetværket
Kontakt til Fællesrådet, Tryghedsnetværket og andre kommunale netværk.

Tove Thomassen

 

Trine Grove 

Thomas Mikkelsen

 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

 

 

Begrønning af de blinde veje
Indgår i arbejdsgruppen og varetager kontakten til bestyrelsen m.v.

Filip Meyer

Thomas Mikkelsen

Den grønne plads
Kontakt og støtte til den frivillige arbejdsgruppe, som arbejder med udviklingen af den grønne plads.

Ulf Tams-Kirsmeyer

Thomas Mikkelsen

 

100 år jubilæumsfest i 2020
Indledende planlægning af grundejerforeningens jubilæumsfest i 2020

 

Alle i bestyrelsen