Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse arbejder løbende for at varetage grundejernes interesser bedst muligt samt sikre, at kvarteret er et attraktivt sted at bo.

Arbejdet udføres på frivillig basis og pt. består bestyrelsen af følgende:

Thomas _Mikkelsen
Thomas Mikkelsen

Formand

Nattergalevej 6 

29 20 37 30 

Send email

Trine _Grove
Trine Grove

Næstformand

Nattergalevej 22

86 10 17 68 

Send email

Tove
Tove Thomassen

Kasserer

Nattergalevej 15

25 34 32 57

Send email

Allan Timmermann Syst
Allan Timmermann

Vej, kloak og sne

Tornskadevej 46 B 

22 34 72 80 

Send email

Filip Meyer
Filip Meyer 

Projekt Begrønning af de blinde veje

Svalevej 26

20 20 05 42

Send email

Ulf Tams-Kirsmeyer
Ulf Tams-Kirsmeyer

Projekt Hastighedsbegrænsning

Duevej 11

53 80 41 41

Send email

Fotografien _er _paa _vej
Ane Wenzell Wessberg

Projekt Begrønning af de blinde veje

Nattergalevej 31

22 86 06 19

Send email

 

Revisorer:
> Steen Borregaard, Ørnevej 8

> Lise Hansen, Nattergalevej 37

Revisorsuppleant:
> Anne Pernille Fischer, Nattergalevej 6