Generalforsamlingen

generalforsamling

Søndag den 28. februar 2021 kl. 15.00 - 16.30 afholdes grundejerforeningens generalforsamling som et online møde. Flere detaljer følger snarest.  

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelsen. 
9. Eventuelt.

Forslag, regnskab, budget og andet materiale til generalforsamlingen:
Har du et forslag, som du synes generalforsamlingen bør drøfte, er du velkommen til at sende det til bestyrelsen eller kontakte formanden via fuglebakkenaarhus@gmail.com 

Der er deadline for indsendelse af punkter og forslag til dagsordenen senest den 6. februar. Vi udsender herefter den endelige dagsorden samt alt materialet ca. 7 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding
Der åbnes for tilmeldingen i januar.