Generalforsamling 2019

generalforsamling

Mandag den 25. februar 2019 afholdes grundejerforeningens generalforsamling i festsalen på Møllevangskolen. Denne gang bliver det med både trylleshow for børnene, generalforsamling for de voksne samt fællesspisning for alle!

KLIK OG SE MATERIALET TIL GENERALFORSAMLINGEN HER

Foreløbigt program:
16:45 - 17.00 Dørene åbnes
17:00 - 17.45 Trylleshow for børn og barnlige sjæle i Biblioteket
17:00 - 18.00 Generalforsamling i aualen (1. del)
18:00 - 19.00 Fællesspisning for alle i aulaen (medbring selv service)
19:00 - 19.30 Generalforsamling i aulaen (2. del - hvis nødvendig)
19.30 Tak for i aften

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelsen. 
9. Eventuelt.

Forslag, regnskab, budget og andet materiale til generalforsamlingen:
Der er deadline for indsendelse af punkter og forslag til dagsordenen senest den 3. februar. Vi omdeler herefter en printet udgave af den endelige dagsorden samt alt materialet til samtlige grundejere ca 7 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding
Der er åben for deltagelse i såvel trylleshow (så længe pladser haves) som i generalforsamlingen uden tilmelding.

Men hvis I også ønsker at deltage i fællesspisningen, så tilmeld jer senest den 20. februar via email til trine.grove@gmail.com eller på SMS / telefon 41 95 00 83. HUSK at angive jeres adresse og hhv. antal voksne og børn ved tilmeldingen. 

NB: Fællesspisningen koster 20 kr pr. deltager (børn såvel som voksne). Betaling kan ske via MobilePay på 85980.