Velkommen til grundejerforeningen "Fuglebakken"

Formålet med Grundejerforeningen Fuglebakken er at varetage grundejernes interesser. Fundamentet for foreningens arbejde er vedtægterne. Med udgangspunkt i disse gennemfører vi en række opgaver, der har til formål at gøre vort kvarter til et godt sted at bo både nu og i fremtiden.

Vi arbejder bl.a. med følgende:

  • Vedligeholdelse af veje og kloaker samt snerydning. 
  • Gennemførelse af sociale arrangementer for børn og voksne.
  • Styring af økonomien, så vi har midler at gøre med.
  • Dialog med kommunen om gode løsninger for kvarteret.
  • Forskellige udvalg, der arbejder for grundejernes interesser.
  • Kommunikation, der kan sikre en god information til og dialog med grundejerne.

Målet med denne hjemmeside er at formidle dette arbejde. Målet er også at give personer, der er interesseret i at købe hus inden for foreningens område et indblik i kvarteret samt mulighed for at søge information om foreningen og dens arbejde. 

Der findes også en lukket facebook-gruppe for kvarterets grundejere - du kan ansøge om medlemsskab her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller gode forslag til aktiviteter - find de relevante kontaktoplysninger til bestyrelsen her.